Skip to main content
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji logo
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji

Kdo smo

Predstavništvo sestavlja 19 oseb, ki skrbijo za nemoteno delovanje Predstavništva in izpolnjevanje vseh nalog. Spoznajte vodjo Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. 

dr. Jerneja Jug Jerše
Vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Jerneja Jug Jerše

Vodenje Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji je s 16. aprilom 2021 prevzela dr. Jerneja Jug Jerše.

Dr. Jerneja Jug Jerše je ekonomski študij po pridobljeni diplomi ljubljanske Ekonomske fakultete (1999) nadaljevala z magisterijem iz evropskih ekonomskih študij na College of Europe v Bruggeu (2001) ter ga nadgradila z doktoratom iz ekonomskih znanosti Univerze v Nottinghamu (2006).

Večino izkušenj v svoji karieri je pridobila v Bruslju. Pred prevzemom vodenja Predstavništva je vodila enoto v Generalnem direktoratu za podporo strukturnim reformam (DG REFORM), pristojno za upravljanje prihodkov in javnih financ. Od leta 2016 je bila na Službi za podporo strukturnim reformam (SRSS) zadolžena za koordinacijski mehanizem za tehnično pomoč, kot pomočnica vodje enote pa je bila odgovorna tudi za evalvacijo ter TAIEX. Od leta 2018 je koordinirala tudi tehnično pomoč Sloveniji.

Med letoma 2013 in 2016 je delovala v Generalnem direktoratu za gospodarske in finančne zadeve (DG ECFIN), kjer se je ukvarjala s poglabljanjem ekonomske in monetarne unije, medinstitucionalnimi zadevami ter z odnosi z mednarodnimi organizacijami (OECD, IMF). Med letoma 2005 in 2013 je na Generalnem direktoratu za notranji trg (DG MARKT) delala na področju poslovnih storitev in avtorskega prava.

Pred odhodom v Bruselj je bila asistentka na Univerzi v Nottinghamu, krajše obdobje tudi pripravnica na Evropski komisiji in Svetovni trgovinski organizaciji ter nižja svetovalka na Ministrstvu za okolje in prostor v Ljubljani.

Dr. Jerneja Jug Jerše govori tekoče slovensko, angleško, francosko in italijansko ter pogovorno hrvaško, nemško in špansko.

***

Ozadje

Evropska komisija ima v vseh 27 državah članicah EU predstavništva, ki skrbijo za obveščanje medijev in javnosti o politikah EU ter Komisiji poročajo o pomembnih dogodkih v državi.

Povežite se z nami