Skip to main content
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji logo
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Delo v institucijah EU

Evropski urad za izbor osebja (EPSO) pripravlja javne natečaje, s katerimi izbira osebje za stalna in začasna delovna mesta.

Corporate and office relations

V institucijah EU dela več kot 40000 žensk in moških iz 27 držav članic EU. Poznamo različne tipe zaposlitev oz. različne kategorije zaposlenih. Najpogostejše so:

  • uradniki za nedoločen čas:
    • upravni uslužbenci,
    • strokovno-tehnični uslužbenci,
    • tajniki/referenti;
  • pogodbeni uslužbenci;
  • začasno osebje.

Evropski urad za izbor osebja (EPSO) je organ, ki v imenu vseh institucij Evropske unije opravlja izbor strokovnega osebja. Organizira javne natečaje, s katerimi z različnimi preizkusi za delo v institucijah izbere najboljše kandidate. Ti so uvrščeni na t. i. rezervne sezname, s katerih vse institucije, uradi in agencije črpajo kadre. Preizkusi za vse kategorije osebja potekajo vsako leto.

Če vas zanima stalna zaposlitev v evropskih institucijah, morate uspešno opraviti preizkus znanja v okviru objavljenega javnega natečaja.

Poleg tega EPSO organizira izbore kandidatov za pogodbeno zaposlitev na različnih področjih v evropskih institucijah.

Svoj življenjepis pa lahko oddate tudi na spletni strani EU CV Online na strežniku EUROPA, kar je najučinkovitejši in najhitrejši način, da se z njim seznanijo institucije EU.

Več informacij:

Možnost zaposlitve pri institucijah EU

Kategorije zaposlenih

Postopek prijave

EPSO

Pripravništva

Programi pripravništva EU vsako leto omogočijo približno 1900 mladim, da dopolnijo svoje poklicne spretnosti in poznavanje EU ter razvijajo osebnostne lastnosti. Pripravništvo v institucijah in ostalih organih Evropske unije vam lahko prinese zanimive izkušnje in odpre nova vrata v svet.  Pripravništva so namenjena diplomantom in študentom.  Opravljati pa jih je možno na različnih področjih in tako kar najbolje omogočajo praktično spoznavanje delovanja institucij EU. Delovne naloge se razlikujejo glede na to, kateri službi pripada delovno mesto.

Delo za Evropsko komisijo je neprecenljiva izkušnja, s katero sem pridobila vpogled v vse sfere javnega delovanja Evropske unije. Če bi še enkrat izbirala, bi se prav tako odločila za delo na Predstavništvu, saj je delovni tempo izjemno dinamičen, ekipa pa je izkušena, ubrana in kljub dolgim delovnim uram vedno pripravljena pomagati. Odgovornost, ki mi je bila zaupana, in naloge, ki jih opravljam, niso nič drugačne, kot jih imajo zaposleni, kar mi bo gotovo pomagalo pri mojih prihodnjih kariernih odločitvah.

Tina Radaković, pripravnica na Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji

Izbirne postopke za pripravništvo vodijo posamezne institucije in agencije EU.

Plačano pripravništvo pri Evropski komisiji je na voljo vsako leto in vselej traja pet mesecev. V spomladanskem terminu se začne 1. marca, v jesenskem pa 1. oktobra.

Pripravništvo pri Evropski komisiji

Pripravništva pri institucijah in telesih EU