Skip to main content
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji logo
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji

Poročanje o težavah in vložitev pritožb

Informacije o organih in mrežah na nacionalni ravni in ravni EU, kjer lahko rezidenti EU ter podjetja in organizacije s sedežem v EU vložijo pritožbe in poročajo o težavah.

Poročanje o težavah in vložitev pritožb

Če ste državljan države EU ali imate v njej dovoljenje za stalno prebivanje, imate določene pravice, če živite, delate ali poslujete v drugih državah EU. Če imate težavo ali pritožbo v zvezi s katero koli od teh pravic, je največkrat najbolje, da najprej ukrepate na nacionalni ravni v državi zadevne službe, javne uprave ali podjetja.

Čeprav je svoje pravice navadno laže uveljaviti v državi prebivališča, tudi Evropska unija ponuja nekatere možnosti, zlasti za vprašanja, povezana z institucijami EU.

V Evropski uniji

Evropski varuh človekovih pravic

Evropski varuh človekovih pravic je neodvisen in nepristranski organ, ki obravnava pritožbe v zvezi z nepravilnostmi v institucijah in drugih organih EU, ki jih vložijo državljani, podjetja ter organizacije s sedežem v EU.

 

Peticije pri Evropskem parlamentu

Državljan EU ali prebivalec države članice ter pravna oseba s sedežem v EU lahko na Evropski parlament kadar koli naslovi pritožbo, zahtevo ali ugotovitev glede vprašanja, ki sodi na področje uporabe prava EU.

 

Vložitev pritožbe pri Evropski komisiji

Evropska komisija lahko vašo pritožbo obravnava le, če pravo Unije kršijo javni organi v državi EU. Če pritožba zadeva ukrep zasebnega posameznika ali zasebne družbe, je treba zadevo rešiti na nacionalni ravni. 

 

Pritožbe podjetnikov

Tu so na voljo informacije o kontaktih in o vložitvi pritožb zaradi nelojalne konkurence, nezakonite državne pomoči konkurentom ali nepravičnega ravnanja javnega organa v drugi državi EU.

 

SOLVIT Slovenija

SOLVIT je neformalna mreža za reševanje težav, ki jih imajo državljani ali podjetja EU pri stikih z javnimi organi in glede uveljavljanja svojih pravic na notranjem trgu.

Vložitev pritožbo SOLVIT v drugi državi EU

 

Evropski potrošniški center v Sloveniji

Pomaga pri reševanju pritožb med potrošniki in trgovci s sedežem v različnih državah EU ter na Norveškem, Islandiji in v Združenem kraljestvu.

Evropski potrošniški centri v drugih državah EU

Mreže za reševanje finančnih sporov (FIN-NET) v drugih državah EU

V Sloveniji

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije

Varuh človekovih pravic RS omejuje samovoljo oblasti pri poseganju v človekove pravice in temeljne svoboščine posameznikov in določenih skupin. Varuh pri svojem delu ni omejen samo na neposredne kršitve v ustavi navedenih človekovih pravic in svoboščin, ampak lahko deluje v primeru kakršne koli kršitve katere koli pravice posameznika s strani nosilcev oblasti.

Varuhi človekovih pravic v drugih državah EU

 

Zagovornik načela enakosti Republike Slovenije

Zagovornik načela enakosti je samostojen državni organ, ustanovljen za spodbujanje enakopravne obravnave in zagotavljanje varstva pred diskriminacijo. Zagovornik načela enakosti nudi informacije, svetovanje in zagovorništvo. Sprejema prijave diskriminacije in v uradnem postopku ugotavlja diskriminacijo. Raziskuje in spremlja stanje diskriminacije v Sloveniji, daje priporočila pristojnim in o varstvu pred diskriminacijo osvešča javnost.

Zagovorniki načela enakosti v drugih državah EU

 

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije

Informacijski pooblaščenec je samostojen in neodvisen državni organ, ki zagotavlja, da se v Republiki Sloveniji spoštujeta pravica dostopa do informacij javnega značaja in pravica do varstva osebnih podatkov. Deluje kot pritožbeni, inšpekcijski in prekrškovni organ, odvisno od vrste in narave zadeve, med katere med drugim spadajo kršitve pravice do dostopa ali ponovne uporabe informacij javnega značaja, pravice do varstva osebnih podatkov, pacientove pravice ipd.

Splošne informacije o EU

Spletišče Tvoja Evropa

Ponuja praktične nasvete in splošna pravila za življenje ter delo in poslovanje v EU. Če ne najdete odgovora na svoje vprašanje, je na voljo tudi storitev Tvoja Evropa – nasveti.

Mreža Europe Direct

Pokličite, pišite ali obiščite točke Europe Direct v Sloveniji in v vseh drugih državah EU. Pokličete lahko v vseh jezikih EU, tudi slovenščini.