Skip to main content
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji logo
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Informacije o EU

Evropska unija je edinstvena gospodarska in politična povezava 27 evropskih držav, ki že več kot petdeset let omogoča mir, stabilnost in blaginjo. 

Predstavitev Evropske unije

Geographic map of the European Union of 27

Evropska unija že več kot petdeset let omogoča mir, stabilnost in blaginjo, dvignila je življenjski standard, uvedla je skupno evropsko valuto evro. Začetna gospodarska povezava je prerasla v organizacijo, ki ureja različna  področja politik – od podnebja, okolja in zdravja do zunanjih odnosov in varnosti.

EU je edinstvena gospodarska in politična povezava 27 evropskih držav. Leta 1958 so jo kot Evropsko gospodarsko skupnost (EGS) ustanovile Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Luksemburg in Nizozemska. Od takrat se je pridružilo še 22 držav in nova povezava se je leta 1993 preimenovala v Evropsko unijo. Združeno kraljestvo je konec leta 2020 izstopilo iz EU.

EU temelji na načelu pravne države. Vse njene dejavnosti izhajajo iz pogodb, o katerih so se prostovoljno in demokratično dogovorile vse države članice.

Cilji in vrednote EU

Sedanje države članice EU in države kandidatke

EU v številkah

Institucije EU

Views of European flags in front of the Berlaymont building in Brussels
Sedež Evropske komisije v Bruslju - "Berlaymont"

Evropska unija ima edinstveno institucionalno ureditev. Vlade držav članic na rednih srečanjih na vrhu določijo širše prednostne naloge, odločanje pa vključuje vrsto institucij, pri čemer so glavne:

  • Evropski parlament: je zakonodajno telo, ki ga izvolijo volivci EU; z glasovanjem sodeluje v postopku sprejemanja predpisov EU, sporazumov in proračunov ter opravlja nadzor nad drugimi institucijami EU;
  • Evropski svet: v njem so voditelji vseh držav članic in EU, določa splošen program in politične prednostne naloge EU;
  • Svet Evropske unije:  v njem so ministri iz vsake države članice; skupaj s Parlamentom obravnava in sprejema zakonodajo EU;
  • Evropska komisija: je izvršno telo EU; pripravlja predloge nove evropske zakonodaje in izvaja odločitve zakonodajnih teles;
  • Evropska unije ima tudi Sodišče Evropske unije, ki zagotavlja spoštovanje prava EU, in Evropsko službo za zunanje delovanje, ki je diplomatska služba EU.

 

Evropske institucije, organi in agencije v Sloveniji:

 

Več o institucijah, organih in agencijah EU

Postopki sprejemanja odločitev v EU

Osrednje spletišče EU

Nobelova nagrada za mir

Evropska unija je leta 2012 prejela Nobelovo nagrado za svojo vlogo, ki jo je odigrala pri spreminjanju Evrope iz celine vojn v celino miru, pri čemer je bil zlasti poudarjen pomen njenih prizadevanj za mir, spravo, demokracijo in človekove pravice v Evropi.