Skip to main content
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji logo
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Učenje, študij in usposabljanje v EU

Evropska komisija doma in čez mejo izvaja veliko različnih izobraževalnih programov, ki vsem generacijam pomagajo spoznavati Evropsko unijo.

Evropska komisija izvaja več različnih programov, ki vsem starostnim skupinam pomagajo spoznavati Evropsko unijo. Učenci, dijaki, študenti in učitelji iz Slovenije lahko sodelujejo v izmenjavah, čezmejnih projektih, se usposabljajo, študirajo ali poučujejo v tujini v okviru programov, ki jih financira EU.

Erasmus+

Erasmus+ je program EU, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi.

Program Erasmus+ ljudem vseh starosti in okolij ponuja priložnosti za mobilnost in sodelovanje na naslednjih področjih: 

  • visokošolsko izobraževanje,
  • poklicno izobraževanje in usposabljanje,
  • šolsko izobraževanje (vključno s predšolsko vzgojo in varstvom),
  • izobraževanje odraslih,
  • mladi,
  • šport.

Program za obdobje 2021–2027 daje velik poudarek socialnemu vključevanju, zelenemu in digitalnemu prehodu ter spodbujanju udeležbe mladih v demokratičnem življenju.

Njegov proračun je ocenjen na 26,2 milijarde evrov, kar je skoraj dvakrat več v primerjavi s predhodnim programom (2014–2020).

Nacionalni kontaktni točki za program Erasmus+ v Sloveniji sta:

  • Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS),
  • Zavod za razvoj mobilnosti mladih (MOVIT).

Obiščite tudi Facebook stran Erasmus+.

Evropska solidarnostna enota

Evropska solidarnostna enota zagotavlja financiranje in podporo mladim, starim od 18 do 30 let, ki iščejo priložnost za sodelovanje v projektih, ki koristijo skupnostim v tujini ali v njihovi državi.

Sodelovanje v teh projektih navdihuje in krepi samozavest mladih ter jim omogoča, da aktivno prispevajo k pozitivnim spremembam ter hkrati razvijajo svoje spretnosti in znanja. 

Mladi, ki želijo sodelovati v takih dejavnostih, se morajo registrirati na portalu evropske solidarnostne enote. Prek tega portala se organizacije, ki se jim prek razpisov dodelijo nepovratna sredstva, in mladi povežejo in izvajajo dejavnosti.

Evropska solidarnostna enota

Pogosta vprašanja o enoti

Pripravništvo

Corporate and office relations

Programi pripravništva EU vsako leto omogočijo približno 1900 mladim, da dopolnijo svoje poklicne spretnosti in poznavanje EU ter razvijajo osebnostne lastnosti. Pripravništvo v institucijah in ostalih organih Evropske unije vam lahko prinese zanimive izkušnje in odpre nova vrata v svet.  Pripravništva so namenjena diplomantom in študentom.  Opravljati pa jih je možno na različnih področjih in tako kar najbolje omogočajo praktično spoznavanje delovanja institucij EU. Delovne naloge se razlikujejo glede na to, kateri službi pripada delovno mesto. 

Izbirne postopke za pripravništvo vodijo posamezne institucije in agencije EU.

Plačano pripravništvo pri Evropski komisiji je na voljo vsako leto in vselej traja pet mesecev. V spomladanskem terminu se začne 1. marca, v jesenskem pa 1. oktobra.

 

Pripravništvo pri Evropski komisiji

Pripravništva pri institucijah in organih EU

Učenje na daljavo

Zaradi pandemije COVID-19 je izobraževanje večinoma preselilo na splet. 

Pripravili smo nabor spletnih virov in pripomočkov, ki lahko pomagajo pri poučevanju v živo in na daljavo, povezovanju z učitelji in usposabljanju.

Spletni učni viri