Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji

Prednostne naloge Evropske komisije 2019–2024

Komisija Ursule von der Leyen je določila prednostne naloge za prihodnost Evrope: prizadevanja za podnebno nevtralnost, digitalno preobrazbo in močnejšo EU.

Šest prednostnih nalog Komisije Ursule von der Leyen

EU gradi novo strategijo za rast, ki bo Unijo preoblikovala v sodobno, ogljično nevtralno, z viri gospodarno, trajnostno in konkurenčno gospodarstvo.
EU ustvarja privlačnejše okolje za naložbe ter spodbuja rast, ki omogoča kakovostna delovna mesta, zlasti za mlade in mala podjetja.
Evropska komisija se zavzema za multilateralizem in svetovni red, ki temelji na pravilih, v katerem ima EU dejavnejšo in večjo vlogo.

Načrt okrevanja za Evropo

Poleg izvajanja šestih glavnih prednostnih nalog Evropska komisija vodi tudi program za podporo okrevanju Evrope po socialni in gospodarski krizi, ki jo je povzročila pandemija COVID-19.

Ključne politike EU v Sloveniji