Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice20. januar 2022Predstavništvo v Sloveniji

Javno posvetovanje o regulaciji kemikalij (REACH)

Evropska komisija danes začenja javno posvetovanje o reviziji uredbe o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH).

Chemicals
EU

Cilj revizije je uskladiti pravila EU o kemikalijah s prizadevanji Komisije glede varnih in trajnostnih kemikalij ter visoke ravni varovanja zdravja in okolja ob ohranitvi notranjega trga.

»Evropa že ima vodilno vlogo na področju varnih in trajnostnih kemikalij. Cilj naše politike na področju kemikalij je pospešiti ta prehod v korist naših državljanov in okolja, hkrati pa še naprej omogočati inovacije kemične industrije. Pri iskanju rešitev se zanašam na podporo akademskih krogov, civilne družbe in javnih organov,« je pojasnil evropski komisar za notranji trg Thierry Breton.

Komisija poziva zainteresirane strani, naj izrazijo stališča o številnih vprašanjih v zvezi z uredbo REACH, vključno z zahtevami za registracijo, dejavniki ocenjevanja zmesi, obveščanjem v dobavnih verigah, ocenjevanjem dokumentacije in snovi, postopki avtorizacije in omejevanja ter nadzorom in izvrševanjem.

Posvetovanje bo potekalo do sredine aprila 2022 in je na voljo tukaj. Vprašalnik je trenutno na voljo v angleščini, v slovenščini bo na voljo v sredini februarja.

Več informacij

Datum objave
20. januar 2022
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji