Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice27. januar 2021

Komisija začenja razpravo o odzivu na vpliv staranja prebivalstva

Evropska komisija je danes predstavila zeleno knjigo za začetek široke politične razprave o izzivih in priložnostih starajoče se evropske družbe. V njej analizira vpliv tega  izrazitega demografskega trenda na evropsko gospodarstvo in družbo ter poziva javnost, da v javnem posvetovanju posreduje svoja stališča o tem, kako se na to odzvati. Javno posvetovanje bo trajalo 12 tednov.

Zelena knjiga je okvir za razpravo o staranju. Obravnava hitrost in obseg demografskih sprememb v naši družbi ter njihov vpliv na naše politike in vprašanja, ki si jih moramo v zvezi s tem zastaviti. To zajema vse od spodbujanja zdravega načina življenja in vseživljenjskega učenja do krepitve zdravstvenih sistemov in sistemov oskrbe, da bodo prilagojeni za starejše prebivalstvo. Zelena knjiga poudarja, da je treba v delovno silo vključiti več ljudi, izpostavlja priložnosti za ustvarjanje delovnih mest in analizira vpliv staranja na naše poklicne poti, blaginjo, pokojnine, socialno zaščito in produktivnost.

Temelji na vseživljenjskem pristopu, ki odraža vsesplošen vpliv staranja na vse generacije in življenjska obdobja. Ob tem poudarja, da je pomembno doseči pravo ravnovesje med trajnostnimi rešitvami za naše sisteme socialnega varstva in krepitvijo medgeneracijske solidarnosti.

V prihodnjih desetletjih se bo število starejših v EU povečalo. Danes je 20 % prebivalcev starejših od 65 let, do leta 2070 pa naj bi se ta delež povečal na 30 %. Hkrati naj bi se delež ljudi, starejših od 80 let, po pričakovanjih več kot podvojil in do leta 2070 dosegel 13 %. Število ljudi, ki bodo morda potrebovali dolgotrajno oskrbo, se bo skladno s tem predvidoma povečalo z 19,5 milijona, kolikor jih je bilo leta 2016, na 23,6 milijona leta 2030 in 30,5 milijona leta 2050 (EU-27).

Več:

 

Več informacij

Datum objave
27. januar 2021