Preskoči na glavno vsebino
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice10. marec 2023Predstavništvo v Sloveniji

Začasni okvir za krizne razmere in prehod

Komisija je danes sprejela nov začasni okvir za krizne razmere in prehod, s katerim bo spodbudila podporne ukrepe v sektorjih, ki so ključni za prehod na neto ničelno gospodarstvo, v skladu z industrijskim načrtom v okviru zelenega dogovora.

Evropski zeleni dogovor: industrijski načrt

Novi začasni okvir za krizne razmere in prehod 

  • •podaljšuje možnost držav članic, da še naprej podpirajo ukrepe, potrebne za prehod na neto ničelno gospodarstvo. To zadeva predvsem sheme pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov in shranjevanje energije ter sheme pomoči za razogljičenje industrijskih proizvodnih procesov, ki jih lahko države članice zdaj vzpostavijo do 31. decembra 2025;
  • •spreminja področje uporabe teh ukrepov, kar naj bi še olajšalo zasnovo shem za podporo energije iz obnovljivih virov, shranjevanja energije in razogljičenja industrijskih proizvodnih procesov ter povečalo njihovo učinkovitost; in
  • •uvaja nove ukrepe, ki se bodo uporabljali do 31. decembra 2025, da bi se še pospešile naložbe v ključne sektorje za prehod na neto ničelno gospodarstvo, s čimer bi se omogočila naložbena podpora za proizvodnjo strateške opreme.

»Pravila o državni pomoči in zlasti začasni krizni okvir so državam članicam pomagali ublažiti učinek sedanje krize v Evropi. Okvir, ki smo ga sprejeli danes, državam članicam daje na voljo hiter, jasen in predvidljiv okvir za dodeljevanje državnih pomoči. Naša pravila državam članicam omogočajo pospešitev neto ničelnih naložb v tem kritičnem trenutku, ob ohranjanju enakih konkurenčnih pogojev na enotnem trgu in kohezijskih ciljev. Nova pravila so sorazmerna, ciljno usmerjena in začasna,« je poudarila Margrethe Vestager, izvršna podpredsednica, pristojna za politiko varstva konkurence.

Več:

 

Več informacij

Datum objave
10. marec 2023
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji