Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice2. marec 2021Predviden čas branja: 1 min

226 reformnih projektov za več delovnih mest in trajnostno rast

Komisija je danes odobrila 226 projektov v vseh 27 državah članicah, s katerimi bo podprla prizadevanja držav pri načrtovanju in izvajanju nacionalnih reform za okrepitev rasti. Med njimi je sedem slovenskih projektov, ki se nanašajo na e-zdravje, obnovljivo energijo, pravosodje, upravljanje davkov od dohodkov pravnih oseb, plačilne trge in ekonomsko modeliranje. Ti podporni ukrepi se bodo izvajali v okviru instrumenta za tehnično podporo, njihov skupni proračun za leto 2021 bo znašal 102,6 milijona evrov, namenjeni pa bodo spodbujanju ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v Evropski uniji.

Instrument za tehnično podporo je glavni instrument Komisije za zagotavljanje tehnične podpore za reforme v EU. Je del večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 in načrta okrevanja za Evropo. Temelji na uspehu svojega predhodnika, programa za podporo strukturnim reformam, v okviru katerega je bilo od leta 2017 izvedenih več kot 1 000 projektov tehnične podpore v vseh državah članicah.

Reforme, upravičene do podpore iz instrumenta za tehnično podporo, med drugim zajemajo reforme na področjih javne uprave, upravljanja, davčnih politik, poslovnega okolja, finančnega sektorja, trga dela, izobraževalnih sistemov, socialnih storitev, zdravstvenega varstva, zelenega prehoda (npr. val prenove) in digitalnih storitev. Krepitev institucionalnih in upravnih zmogljivosti za pripravo in izvajanje reform ter naložb je bistvena za spodbujanje odpornosti in podporo okrevanju.

S povečanim proračunom v višini 864 milijonov evrov za obdobje 2021–2027 lahko instrument za tehnično podporo državam članicam zagotavlja tudi tehnično podporo pri pripravi in izvajanju načrtov za okrevanje in odpornost, da bodo bolje opremljene za dostop do financiranja v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost. Skupno je več kot 60 % predhodno izbranih projektov v okviru instrumenta za tehnično podporo za leto 2021 povezanih z izvajanjem načrtov za okrevanje in odpornost, 30 % projektov se osredotoča na zeleni dogovor, 44 % pa na digitalni prehod.

Podpora iz instrumenta za okrevanje in odpornost državam članicam pomaga tudi pri učinkovitem obravnavanju izzivov, opredeljenih v priporočilih za posamezne države.

Več:

Več informacij

Datum objave
2. marec 2021