Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice29. april 2021

Boljše pravno urejanje

z5o2jong.jpg
© EU
Komisija je danes sprejela sporočilo o boljšem pravnem urejanju, v katerem predlaga več izboljšav zakonodajnega procesa EU. Da bi podprli okrevanje Evrope, je bolj kot kdaj koli prej pomembno, da je zakonodaja EU čim bolj učinkovita, hkrati pa mora biti bolje prilagojena potrebam prihodnosti. Pri tem je ključno sodelovanje med sozakonodajalcema EU, državami članicami in deležniki, vključno s socialnimi partnerji.

Komisija je za pomoč pri soočanju z aktualnimi in prihodnjimi izzivi predlagala naslednje ukrepe:

  • odpravljanje ovir in birokracije, ki upočasnjujejo naložbe in izgradnjo infrastrukture 21. stoletja, v sodelovanju z državami članicami, regijami in ključnimi deležniki,
  • poenostavitev javnih posvetovanj z uvedbo enotnega poziva k predložitvi dokazov na izboljšanem portalu Povejte svoje mnenje,
  • uvedba pristopa „za enega sprejetega se eden odpravi“, da se čim bolj zmanjša breme za državljane in podjetja z večjo osredotočenostjo na posledice in stroške uporabe zakonodaje, zlasti za mala in srednja podjetja (MSP). To načelo zagotavlja, da se vsako na novo uvedeno breme izravna z odpravo enakovrednih bremen na istem področju politike,
  • vključevanje ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov za zagotovitev, da bo vsak zakonodajni predlog prispeval k agendi za trajnostni razvoj do leta 2030,
  • izboljšanje načina, na katerega boljše pravno urejanje obravnava in podpira trajnostnost in digitalno preobrazbo,
  • vključitev strateškega predvidevanja v oblikovanje politik, da bo to primerno za prihodnost, na primer z upoštevanjem nastajajočih megatrendov na zelenem, digitalnem, geopolitičnem in socialno-ekonomskem področju.

Naslednji koraki

Boljše pravno urejanje je skupni cilj in odgovornost vseh institucij EU. Z Evropskim parlamentom in Svetom se bomo posvetovali o njunih prizadevanjih za ocenjevanje in spremljanje učinka zakonodaje EU in programov porabe EU. Poleg tega bomo pri oblikovanju politik EU tesneje sodelovali z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi organi ter socialnimi partnerji.

Nekateri novi elementi tega sporočila so se že začeli izvajati v praksi, na primer delo platforme Pripravljeni na prihodnost, ki svetuje o tem, kako poskrbeti, da bo zakonodaja EU enostavnejša za izvajanje, učinkovita in primerna za prihodnost. Drugi elementi se bodo začeli izvajati v prihodnjih mesecih. Letos bodo vključevali:

  • letno študijo bremena za leto 2020, v kateri bodo opisani rezultati prizadevanj Komisije za zmanjšanje bremena,
  • revidirane smernice in zbirko orodij za boljše pravno urejanje z vključitvijo novih elementov sporočila, kar bo službam Evropske komisije zagotovilo konkretne smernice pri pripravi novih pobud in predlogov ter pri upravljanju in ocenjevanju obstoječih.

Več:

Več informacij

Datum objave
29. april 2021