Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice8. februar 2023Predstavništvo v Sloveniji

Civilna zaščita: EU določila cilje za odpornost na nesreče

Evropska komisija je danes sprejela priporočilo in sporočilo za določitev skupnih ciljev za krepitev odpornosti na nesreče na področjih civilne zaščite.

EU Civil Protection Mechanism
EU

To vključuje načine, kako se evropske države bolje pripravi na naravne nesreče, vključno s potresi, poplavami in gozdnimi požari. Glede na hitro spreminjajoče se okolje tveganj je namen evropskih ciljev za odpornost na nesreče izboljšati zmogljivost EU, njenih držav članic in sodelujočih držav v mehanizmu Unije na področju civilne zaščite za predvidevanje in prenašanje učinkov prihodnjih večjih nesreč in izrednih razmer. V ta namen je Evropska komisija v tesnem sodelovanju z državami članicami določila pet skupnih ciljev.

Pet evropskih ciljev za odpornost na nesreče je:

  1. Predvidevanje – Izboljšanje ocen tveganja, predvidevanja in načrtovanja obvladovanja tveganja nesreč. Zaradi kompleksnosti in soodvisnosti tveganj, s katerimi se sooča EU, je pomembno opredeliti ranljivosti v kritičnih sektorjih ter predvideti nevarnosti in grožnje.
  2. Priprava – Povečanje ozaveščenosti o tveganjih in pripravljenosti nanje med prebivalstvom. Večja ozaveščenost prebivalstva o tveganjih in njegova pripravljenost prispevata k zmanjšanju vpliva nesreč.
  3. Opozarjanje – Krepitev zgodnjega opozarjanja. Krepitev sistemov zgodnjega opozarjanja zagotavlja, da opozorilna sporočila na nacionalni, regionalni in lokalni ravni pravočasno dosežejo prave ljudi.
  4. Odzivanje – Krepitev odzivne zmogljivosti mehanizma Unije na področju civilne zaščite. EU lahko z nadaljnjo krepitvijo odzivne zmogljivosti mehanizma Unije na področju civilne zaščite zagotovi več pomoči za zapolnitev kritičnih vrzeli in tako prepreči nadaljnje poslabšanje razmer, kadar je zmogljivost države presežena.
  5. Varovanje – Zagotavljanje zanesljivega sistema civilne zaščite. Sistemi civilne zaščite morajo delovati 24 ur na dan, 7 dni v tednu, med nesrečami in po njih, ko so najbolj potrebni. Posodobitev načrtov in postopkov neprekinjenega poslovanja ter zagotavljanje usklajevanja in izmenjave informacij med sektorji, vključno s ponudniki ključne infrastrukture, bosta pripomogla k stalnemu delovanju sistemov civilne zaščite.

Za začetek izvajanja teh ciljev Evropska komisija uvaja pet vodilnih pobud, eno za vsak cilj. Vodilna pobuda bo na primer vzpostavitev „preparEU“ (bodimo pripravljeni), vseevropskega programa ozaveščenosti za odpornost na nesreče, namenjenega evropskim državljankam in državljanom.

Več:

Več informacij

Datum objave
8. februar 2023
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji