Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice10. september 2021

Eurobarometer: 71 % Slovencev optimističnih glede prihodnosti Unije

Odnos do EU, izmerjen junija in julija, ostaja na splošno stabilen in pozitiven. Optimizem glede prihodnosti EU je dosegel najvišjo raven od leta 2009, zaupanje v EU pa ostaja na najvišji ravni od leta 2008.

Young people with the European flag

66 % vprašanih na ravni EU27 je namreč optimističnih glede prihodnosti EU, kar je 6-odstotno povečanje od lanskega poletja.

Še večji optimizem glede prihodnosti EU so izrazili vprašani iz Slovenije. Namreč kar 71 % vprašanih je optimističnih glede prihodnosti Unije.

Zaupanje v EU ostaja stabilno in je še vedno na najvišji ravni od leta 2008. Na ravni EU27 ima EU pozitivno podobo v očeh 45 % vprašanih, nevtralno mnenje ima 38 % vprašanih, 16 % pa jih na EU gleda negativno

V Sloveniji ima EU pozitivno podobo v očeh 53 % vprašanih, nevtralno mnenje ima 36 % vprašanih, 11 % pa jih na EU gleda negativno.

Gospodarske razmere so ponovno najpomembnejše vprašanje, s katerim se sooča EU, in sicer tako meni 27 % vprašanih na ravni EU27. Drugo mesto si delita okolje in podnebne spremembe ter priseljevanje (oboje 25 %), sledita pa stanje javnih financ držav članic in zdravje (oboje 22 %).

Raziskava je zaznala upad deleža vprašanih, ki navajajo zdravje kot razlog za zaskrbljenost, in sicer za 16 % od zime 2020-2021, ko je zdravje kot razlog za zaskrbljenost navedlo 38 % vprašanih.

Mnenja vprašanih iz Slovenije so glede razlogov za zaskrbljenost na ravni EU nekoliko drugačna. Na prvo mesto so vprašani postavili zdravje (34 %), sledijo gospodarske razmere (28 %), priseljevanje (26 %) ter stanje javnih financ (20 %).

Prav tako so vprašani iz Slovenije zdravje (47 %) izpostavili kot največji razlog za zaskrbljenost na nacionalni ravni, kar je bistveno večji delež kot na ravni EU27 (28 %).

Rezultati raziskave kažejo, da se je povečal delež vprašanih, ki so zadovoljni z ukrepi EU za boj proti pandemiji COVID-19. Tako je z ukrepi, ki jih je sprejela EU zadovoljnih 51 % vprašanih (v Sloveniji 51 %), medtem ko z ukrepi ni zadovoljnih 41 % vprašanih (v Sloveniji 46 %).

Z ukrepi za boj proti pandemiji COVID-19, ki so jih sprejele nacionalne vlade, je na ravni EU27 zadovoljnih 53 % vprašanih, medtem ko z ukrepi ni zadovoljnih 46 % vprašanih. Z ukrepi vlade za boj proti pandemiji COVID-19 je zadovoljnih 38 % vprašanih iz Slovenije, nezadovoljstvo pa je izrazilo 62 % vprašanih.

Skoraj dve tretjini vprašanih verjame, da bo EU v prihodnje sprejemala prave odločitve pri odzivanju na pandemijo. Takšno je prevladujoče mnenje v vseh državah članicah. V Sloveniji je takšnega mnenja 59 % vprašanih.

Več:

Več informacij

Datum objave
10. september 2021