Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice7. september 2022Predstavništvo v Sloveniji

Evropska strategija oskrbe

Evropska komisija je danes predstavila evropsko strategijo oskrbe, katere cilj je zagotoviti kakovostnecenovno sprejemljive in dostopne storitve oskrbe po vsej Evropski uniji.

Evropska strategija oskrbe

Evropska komisija je danes predstavila evropsko strategijo oskrbe, katere cilj je zagotoviti kakovostnecenovno sprejemljive in dostopne storitve oskrbe po vsej Evropski uniji ter izboljšati položaj prejemnikov oskrbe in oseb, ki zanje skrbijo, bodisi poklicno bodisi neformalno. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_22_5169

Strategija vsebuje številna priporočila za države članice v zvezi s predšolsko vzgojo in varstvomdolgotrajno oskrbo ter pravičnimi delovnimi pogoji in usposabljanjem osebja v oskrbi. Komisija med drugim državam EU predlaga nove cilje za večjo vključenostpredšolskih otrok v predšolsko vzgojo in varstvo ter cenovno sprejemljive, dostopne in visokokakovostne storitve otroškega varstva. V zvezi z dolgotrajno oskrbo jih poziva k pripravi nacionalnih akcijskih načrtov za večjo razpoložljivost, dostopnost in kakovost oskrbe v EU za vse. Prav tako jim priporoča uvedbo ukrepov za izboljšanje delovnih pogojev in pritegnitev več ljudi, zlasti moških, v sektor oskrbe.

Strategijo spremljata dve priporočili državam članicam o reviziji barcelonskih ciljev o predšolski vzgoji in varstvu ter o dostopu do cenovno dostopne visokokakovostne dolgotrajne oskrbe.

Več:

Več informacij

Datum objave
7. september 2022
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji