Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice30. junij 2021

Evropsko središče znanja za boj proti raku

Komisija danes odpira središče znanja o raku, ki je prvi vodilni ukrep v okviru evropskega načrta za boj proti raku.

Evropsko središče znanja za boj proti raku

Središče znanja je nova spletna platforma za zbiranje dognanj in usklajevanje ukrepov zoper najpogostejši vzrok smrti med mlajšimi od 65 let v Evropi. Središče bo zbiralo najnovejša dognanja o raku, zagotavljalo smernice za zdravstveno varstvo in sistem zagotavljanja kakovosti ter spremljalo in pripravljalo projekcije trendov pojavnosti in smrtnosti zaradi raka po vsej EU. Predstavlja prostor morebitnih izmenjav najboljših praks, sodelovanja in usklajevanja vseh, ki si prizadevajo za boj proti raku, da bi čim bolje izkoristili naše skupno znanje in z dokazi podprto znanost.

Središče znanja o raku je neodvisen posrednik znanja, ki zagotavlja na dokazih temelječo podporo politikam ter pri tem širi obstoječe informacijske sisteme, kanale, portale, platforme in podatkovne zbirke Komisije o raku. Središče bo:

  • zbiralo in zagotavljalo najnovejša dognanja in statistične podatke o raku;
  • spremljalo trende raka, da se lahko oceni učinkovitost preventivnih strategij in presejalnih programov;
  • zagotavljalo evropske smernice za preprečevanje raka, presejalne preglede, diagnosticiranje in oskrbo z namenom izboljšanja izidov zdravljenja raka in zmanjšanja neenakosti med regijami EU;
  • pomagalo pri oblikovanju politik za preprečevanje raka, povezanih z okoljem in zdravim načinom življenja, vključno z nadzorom nad tobakom in alkoholom;
  • opredeljevalo vrzeli v raziskavah ali politikah;
  • zagotavljalo prostor usklajevanja številnih pobud v zvezi z rakom na eni skupni platformi;
  • prispevalo k zmanjšanju neenakosti pri preprečevanju in zdravljenju raka po vsej EU.

Središče je platforma z referenčno točko za oblikovanje politik na področju preventive prek portala o spodbujanju zdravja in preprečevanju bolezni. Gosti tudi evropski informacijski sistem o raku ter evropske smernice in sistem zagotavljanja kakovosti za preprečevanje raka, presejalne preglede, diagnosticiranje in oskrbo.

Več:

 

Več informacij

Datum objave
30. junij 2021