Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice15. julij 2021

Julijski sveženj odločitev o kršitvah prava EU

V danes objavljenem julijskem svežnju odločitev o kršitvah Evropska komisija začenja oziroma nadaljuje postopke zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz prava EU.

Gay couples

Sveženj zajema 52 uradnih opominov, 32 obrazloženih mnenj in 5 zadev, ki so bile predložene Sodišču Evropske unije. Komisija je poleg tega zaključila 108 zadev, pri katerih je z državami članicami razrešila težave, tako da postopka ni bilo potrebno nadaljevati.

Slovenija je med 24 državami članicami, ki jim je Evropska komisija poslala uradni opomin zaradi neuskladitve nekaterih nacionalnih določb z direktivo o izvrševanju direktive o napotitvi delavcev (2014/67/EU). Cilj navedene direktive je okrepiti praktično uporabo pravil o napotitvi delavcev z obravnavo vprašanj, povezanih z bojem proti goljufijam in izogibanju pravilom, dostopom do informacij ter upravnim sodelovanjem med državami članicami EU.

Komisija je začela dialog s 24 državami članicami EU, ki niso pravilno prenesle ene ali več navedenih določb direktive. Komisija namerava zagotoviti, da bodo veljavna pravila še naprej omogočala napotitev delavcev na enotnem trgu brez nepotrebnih ovir za delodajalce ter zagotavljala spoštovanje pravic napotenih delavcev.

Zadevne države članice imajo zdaj na voljo dva meseca za sprejetje potrebnih ukrepov, sicer se Komisija lahko odloči, da jim pošlje obrazložena mnenja.

Evropska komisija začenja postopka za ugotavljanje kršitev proti Madžarski in Poljski v zvezi z enakostjo in zaščito temeljnih pravic. V zvezi z Madžarsko primeri vključujejo nedavno sprejeti zakon, ki mladoletnim prepoveduje ali omejuje dostop do vsebin o samoidentificiranju z drugačno identiteto kot tisto, ki ustreza spolu ob rojstvu, in vsebin o spremembi spola ali homoseksualnosti, ter opozorilo na otroških knjigah z vsebinami o LGBTIQ.

V zvezi s Poljsko Komisija meni, da poljski organi niso v celoti in ustrezno odgovorili na njeno poizvedovanje glede narave in učinka resolucij o „območjih brez ideologije LGBT“, ki jih je sprejelo več poljskih regij in občin.

Evropska komisija skrbi za polno, pravilno in pravočasno izvajanje zakonodaje EU. Državljanom in podjetjem pomaga v celoti izkoristiti potencial enotnega trga, zato je v stalnem dialogu z državami članicami, kar pa v določenih primerih privede do uvedbe postopkov za kršitev prava EU.

Več:

 

Več informacij

Datum objave
15. julij 2021