Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice24. januar 2022Predstavništvo v SlovenijiPredviden čas branja: 3 min

Mednarodni dan izobraževanja

Danes obeležujemo mednarodni dan izobraževanja.

Demography in the EU, ages 6-12 - France

V zvezi s tem sta Evropska komisija ter visoki predstavnik in podpredsednik Josep Borrell podala naslednjo izjavo:

„Izobraževanje je ključno za globalno okrevanje in doseganje vseh ciljev trajnostnega razvoja. Je temeljna pravica ter osnova odpornih, miroljubnih in trajnostnih družb. Prav tako je izobraževanje tudi temelj in gonilo zelenega prehoda. Državljanom in državljankam omogoča, da izkoristijo priložnosti digitalnega razvoja. Tistim, ki so jih prizadele humanitarne krize in prisilno razseljevanje, prinaša upanje in zaščito. Kakovostno izobraževanje je bistveni dejavnik v razvoju vsakega otroka in mladostnika.

Leto 2022 je evropsko leto mladih, obeležujemo pa tudi 35. obletnico programa Erasmus. Ob tej priložnosti EU ponovno poudarja izjemen pomen kakovostnega izobraževanja za osebni, socialni in poklicni razvoj otrok in mladih – tako v Evropski uniji kot zunaj nje – za boljšo in pravičnejšo prihodnost, manjšo socialno-ekonomsko in spolno neenakost ter spodbujanje miru in demokracije.

Že pred pandemijo COVID-19 je bilo 260 milijonov otrok in mladostnikov po svetu prikrajšanih za izobraževanje. Marsikje so bili mladi sicer deležni izobrazbe, ki pa ni bila dovolj kakovostna. Pandemija je neenakosti v izobraževanju še poglobila, saj je bistveno bolj prizadela prikrajšane skupine po vsem svetu.

V EU smo se lotili ambicioznega načrta, da do leta 2025 vzpostavimo evropski izobraževalni prostor, v katerem bo 27 držav članic še tesneje povezanih v skupnih ciljih in vodilnih pobudah. Izobraževanje je tudi pomemben kanal za sodelovanje EU z drugimi deli sveta.

Evropska unija bo okrepila svojo zavezanost izobraževanju s ciljem, da se vsem otrokom in mladim omogoči izobraževanje, da bi osvojili vsaj branje, pisanje ter osnovne matematične in digitalne spretnosti ter da bi bili kot angažirani svetovni državljani in državljanke kos izzivom 21. stoletja. K temu sodijo tudi spretnosti in kompetence za varno in odgovorno uporabo spletnega okolja. Z akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje podpiramo trajnostno in učinkovito prilagoditev izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja držav članic EU digitalni dobi. V evropskem digitalnem desetletju si EU prizadeva za ambiciozen, pa vendar dosegljiv cilj: da bi do leta 2030 vsaj 80 % odraslih imelo osnovna digitalna znanja in spretnosti. Prav tako bo Komisija še naprej podpirala evropski teden programiranja, v okviru katerega se vsako leto učiteljem ponudi izobraževanje, milijonom otrok pa priložnost za praktične izkušnje s programiranjem in digitalno ustvarjalnostjo.

EU še naprej vlaga v kakovostno izobraževanje z možnostmi za vseživljenjsko učenje, pri čemer spodbuja vključujoče in pravične izobraževalne sisteme in namenja posebno pozornost deklicam in ženskam ter ranljivim skupinam. Institucije in države članice EU kot Ekipa Evropa podpirajo partnerske države, da bi po pandemiji prenovile izobraževalne sisteme ter odpravile slabosti in neenakost pri poučevanju, usposabljanju in učenju na vseh ravneh.

EU ima še naprej vodilno vlogo pri izobraževanju v izrednih razmerah ter zagotavlja dostop do varnega, vključujočega in kakovostnega izobraževanja milijonom otrok, ki so jih prizadele humanitarne krize in konflikti.

Zato bo Evropa s partnerskimi vladami sodelovala pri upravljanju in usposabljanju učiteljev za doseganje rezultatov, ki so mogoči samo s kakovostnim izobraževanjem.

Program Erasmus+ spodbuja mobilnost učencev, dijakov in študentov, osebja, učiteljev in pripravnikov ter krepi mreže in vrstniško učenje v visokošolskih institucijah. Te priložnosti so na voljo ljudem z vsega sveta. EU si bo s partnerskimi državami prizadevala okrepiti tudi sodelovanje na področju raziskav in inovacij, na primer v okviru programa Obzorje Evropa.

Te pobude so usklajene z določbami o medosebnih povezavah iz strategije povezljivosti Global Gateway.

Partnerstva z deležniki iz civilne družbe, zasebnega sektorja in izobraževanja na svetovni ravni bodo ključna za spodbujanje globalnega državljanstva.“

Več:

Več informacij

Datum objave
24. januar 2022
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji