Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice4. marec 2021Predviden čas branja: 1 min

Močna socialna Evropa

Evropska komisija danes predstavlja akcijski načrt za evropski steber socialnih pravic, načrt, kako pri zagotavljanju močne socialne Evrope preiti od načel k dejanjem. Akcijski načrt se osredotoča na delovna mesta ter znanja in spretnosti za prihodnost, utira pa tudi pot pravičnemu, vključujočemu in odpornemu socialno-ekonomskemu okrevanju. Načrt določa konkretne ukrepe za nadaljnje izvajanje načel evropskega stebra socialnih pravic, ki predvidevajo skupna prizadevanja držav članic, EU, socialnih partnerjev in civilne družbe.

Predlagani so tudi krovni cilji EU na področju zaposlovanja, znanj in spretnosti ter socialne zaščite, ki naj bi bili doseženi do leta 2030. Do takrat bi naj tako moralo biti zaposlenih vsaj 78 % ljudi, starih od 20 do 64 let; vsako leto bi se moralo vsaj 60 % vseh odraslih udeležiti usposabljanj, število ljudi, izpostavljenih tveganju revščine ali socialne izključenosti, pa bi bilo treba zmanjšati za vsaj 15 milijonov.

Komisija je danes kot konkreten ukrep na podlagi načela 4 stebra predstavila priporočilo o učinkoviti aktivni podpori zaposlovanju po krizi zaradi COVID-19 (EASE). Državam članicam zagotavlja konkretne smernice o ukrepih politike, podprtih z možnostmi financiranja EU, za postopen prehod od nujnih ukrepov, sprejetih za ohranitev delovnih mest v sedanji krizi, k novim ukrepom, potrebnim za okrevanje s številnimi novimi delovnimi mesti. Priporočilo med drugim spodbuja ustvarjanje delovnih mest in prehajanje med delovnimi mesti iz nazadujočih sektorjev v rastoče sektorje, zlasti digitalne in zelene.

Več:

Več informacij

Datum objave
4. marec 2021