Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice15. april 2021Predviden čas branja: 1 min

Nova strategija za boj proti organiziranemu kriminalu

fight_against_organised_crime.jpg
© EU
Evropska komisija je predstavila novo strategijo EU za boj proti organiziranemu kriminalu, ki se osredotoča na krepitev sodelovanja na področju kazenskega pregona in pravosodnega sodelovanja, boj proti strukturam organiziranega kriminala in visoko prednostno obravnavanim kaznivim dejanjem, odvzem dobička, ustvarjenega s kaznivimi dejanji, in zagotavljanje sodobnega odziva na tehnološki razvoj. 

Organizirane kriminalne združbe se še naprej razvijajo in napredujejo, kar je razvidno iz hitre prilagoditve njihovih dejavnosti na koronavirusno pandemijo, na primer s povečanjem števila ponarejenih medicinskih izdelkov in primerov spletnega kriminala. Organizirane kriminalne združbe, dejavne v Evropi, so vpletene v različne kriminalne dejavnosti, pri čemer prevladujejo trgovina s prepovedanimi drogami, organizirani premoženjski kriminal, goljufije, tihotapljenje migrantov in trgovina z ljudmi. Leta 2019 so prihodki od kaznivih dejanj na glavnih trgih kriminalne dejavnosti znašali 1 % BDP EU, tj. 139 milijard evrov. 

V strategiji so določeni orodja in ukrepi, ki jih je treba sprejeti v naslednjih petih letih, da bi razdrli poslovne modele in strukture čezmejnih kriminalnih združb, tako na spletu kot zunaj njega. 

Današnja strategija je del prizadevanj EU za okrepitev varnosti vseh, ki živijo v Evropi, kot je navedeno v strategiji EU za varnostno unijo.

Strategija za boj proti organiziranemu kriminalu temelji na zadnji štiriletni oceni ogroženosti zaradi hudih kaznivih dejanj in organizirane kriminalitete, ki jo je Europol objavil 12. aprila 2021.

 

Več informacij:

Sporočilo o strategiji EU za boj proti organiziranemu kriminalu za obdobje 2021–2025 

Delovni dokument služb Komisije o platformi EMPACT, vodilnem instrumentu EU za sodelovanje v boju proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu in hudim oblikam mednarodnega kriminala 

Priporočilo za sklep Sveta o odobritvi začetka pogajanj o sporazumu o sodelovanju med EU in Interpolom 

MEMO: Strategija EU za boj proti organiziranemu kriminalu in strategija EU za boj proti trgovini z ljudmi

Informativni pregled: Boj proti organiziranemu kriminalu

Sporočilo za medije: Boj proti trgovini z ljudmi: nova strategija za preprečevanje trgovine z ljudmi, prekinitev poslovnih modelov kriminalnih združb ter zaščito in opolnomočanje žrtev 

Poročila Europola o razvoju organiziranega kriminala med pandemijo COVID-19 

Europolova ocena ogroženosti zaradi hudih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala iz leta 2021

Več informacij

Datum objave
15. april 2021