Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice28. oktober 2021Predviden čas branja: 1 min

Nove mejne vrednosti za nekatere najškodljivejše kemikalije v odpadkih

Evropska komisija je danes sprejela predlog za zaščito zdravja ljudi in okolja pred nekaterimi najškodljivejšimi kemikalijami v odpadkih – obstojnimi organskimi onesnaževali.

Nove mejne vrednosti za nekatere najškodljivejše kemikalije v odpadkih

Predlog poostruje mejne vrednosti za te kemikalije v odpadkih in jim preprečuje ponovni vstop v gospodarstvo.

Komisar za okolje, oceane in ribištvo Virginijus Sinkevičius je dejal: »Danes smo še bližje uresničitvi naše obljube, da bomo izkoreninili najškodljivejša onesnaževala iz našega vsakdanjega življenja. Odpravljanje obstojnih kemikalij v odpadkih je bistvenega pomena za varovanje našega zdravja in okolja. Ambiciozne omejitve teh snovi so potrebne tudi za spodbujanje uporabe visokokakovostnih sekundarnih materialov brez strupov, ki se lahko varno uporabljajo v rastočem krožnem gospodarstvu.«

Obstojna organska onesnaževala so kemikalije s strupenimi lastnostmi, ki ostanejo v okolju zelo dolgo, se kopičijo v prehranski verigi in lahko škodujejo zdravju ljudi in okolju.

Predlog je pomemben korak k doseganju bolj krožnega gospodarstva, kot je bilo napovedano v akcijskem načrtu za krožno gospodarstvu. Prispeva k akcijskemu načrtu evropskega zelenega dogovora za ničelno onesnaževanje in k strategiji na področju kemikalij za trajnostnost s povezanimi ukrepi v zvezi s per- in polifluoroalkilnimi snovmi (PFAS), ki se pogosto umeščajo med večne “kemikalije“.

Več:

Več informacij

Datum objave
28. oktober 2021