Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice14. september 2021

OECD o prepovedi izvoznih kreditov za elektrarne na premog

Države članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj bodo v sredo in četrtek na izredni seji razpravljale o morebitni prepovedi izvoznih kreditov za medn. projekte proizvodnje električne energije iz premoga brez izravnalnih ukrepov.

Charcoal

V začetku meseca je EU skupaj s šestimi državami predstavila predlog, ki spodbuja okolju prijaznejše svetovno gospodarstvo in predstavlja pomemben korak k uskladitvi dejavnosti agencij za izvozne kredite s cilji Pariškega sporazuma.

Izvozni krediti so pomemben dejavnik spodbujanja mednarodne trgovine. Evropska unija je udeleženka Sporazuma OECD o uradno podprtih izvoznih kreditih, zato ima pomembno vlogo pri prizadevanjih za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev na mednarodniravni ter doseganju skupnih podnebnih ciljev.

EU je zavezana k odpravi podpore izvoznim kreditom za premog brez izravnalnih ukrepov, hkrati pa je na mednarodni ravni vključena v pravični prehod. Svet EU je januarja letos pozval k postopni odpravi škodljivih subvencij za fosilna goriva na svetovni ravni v jasnem časovnem okvirju.

Prav tako je pozval k odločni in pravični svetovni preobrazbi v smeri podnebne nevtralnosti, kar vključuje postopno opuščanje proizvodnje energije iz premoga brez izravnalnih ukrepov, pri čemer je kot prvi korak izpostavljena takojšnja ustavitev financiranja nove premogovniške infrastrukture v tretjih državah.

Evropska komisija se je februarja letos, v okviru svojega pregleda trgovinske politike, zavezala, da bo predlagala takojšnjo odpravo podpore izvoznim kreditom za sektor pridobivanja energije iz premoga. Tudi članice skupine G7 so junija letos izrazile mnenje, da globalne naložbe v proizvodnjo energije iz premoga niso združljive s cilji omejevanja globalnega segrevanja za do 1,5 °C.

Več:

Več informacij

Datum objave
14. september 2021