Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice12. november 2021Predstavništvo v SlovenijiPredviden čas branja: 1 min

Oktobrski sveženj postopkov za ugotavljanje kršitev

Evropska komisija v rednem svežnju odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke zoper države članice, ki niso izpolnile svojih obveznosti iz prava EU.

Justice

Namen teh odločitev, ki se nanašajo na različne sektorje in področja politik EU, je zagotoviti ustrezno uporabo prava EU v dobro državljank in državljanov ter podjetij.

Komisija se je odločila, da proti Latviji, Madžarski, Romuniji, Sloveniji, Slovaški in Švedski začne postopek za ugotavljanje kršitev zaradi nepravilnega prenosa nekaterih elementov pravil EU o boju proti terorizmu (Direktive (EU) 2017/541).

Pravila vključujejo določbe za inkriminacijo in sankcioniranje s terorizmom povezanih kaznivih dejanj, kot so potovanje v tujino z namenom storitve terorističnega kaznivega dejanja, vrnitev na ozemlje EU ali potovanje znotraj EU za take dejavnosti, usposabljanje za terorizem in financiranje terorizma.

Države članice so jih morale v nacionalno zakonodajo prenesti do 8. septembra 2018. Navedenih šest držav ima zdaj na voljo dva meseca za odgovor na argumente Komisije, sicer jim lahko ta pošlje obrazloženo mnenje.

Evropska komisija je danes med drugim tudi sklenila, da proti Madžarski začne postopek pred Sodiščem Evropske unije in pri tem zahteva, da sodišče Madžarski naloži denarno kazen zaradi neizvršitve sodbe Sodišča glede pravil EU o azilu in vračanju. Namreč Sodišče EU je v svoji sodbi z dne 17. decembra 2020 ugotovilo, da madžarska zakonodaja o pravilih in praksi na tranzitnih območjih na srbsko-madžarski meji v nasprotju s pravom EU.

Prav tako je Komisija sprejela pravne ukrepe proti Romuniji, Bolgariji, Hrvaški, Grčiji in Slovaški zaradi nespoštovanja zakonodaje EU o odpadkih, in sicer okvirne direktive o odpadkih in direktive o odlagališčih odpadkov. Navedenih pet držav poziva, naj zagotovijo ustrezno obdelavo odpadkov pred njihovim odlaganjem.

Več:

 

Več informacij

Datum objave
12. november 2021
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji