Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice2. februar 2022Predstavništvo v Sloveniji

Plinske in jedrske dejavnosti v taksonomiji EU

Evropska komisija je danes predstavila dopolnilni delegirani akt o podnebju za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki dopolnjuje uredbo o taksonomiji in zajema nekatere plinske in jedrske dejavnosti.

Gas stove

Kolegij komisarjev je dosegel politični dogovor o besedilu, ki bo uradno sprejeto, ko bodo na voljo prevodi v vse jezike EU.

Da bi EU do leta 2050 postala podnebno nevtralna, je potrebnih veliko zasebnih naložb. Taksonomija EU je namenjena usmerjanju zasebnih naložb v dejavnosti, ki so potrebne za doseganje podnebne nevtralnosti.

Klasifikacija v obliki taksonomije ne določa, ali bo določena tehnologija del mešanice energijskih virov države članice ali ne. Cilj je pospešiti prehod z uporabo vseh možnih rešitev, ki nam bodo pomagale doseči naše podnebne cilje.

Komisija ob upoštevanju znanstvenih mnenj in trenutnega tehnološkega napredka meni, da pri prehodu obstaja vloga za zasebne naložbe v plinske in jedrske dejavnosti. Izbrane plinske in jedrske dejavnosti so v skladu s podnebnimi in okoljskimi cilji EU ter nam bodo omogočile pospešitev prehoda z dejavnosti, ki bolj onesnažujejo okolje, kot je izkoriščanje premoga, na podnebno nevtralno prihodnost, ki bo temeljila predvsem na obnovljivih virih energije.

O predlogu bosta odločala Svet EU in Evropski parlament. Če predlogu ne bosta nasprotovala, se bo nova zakonodaja po obdobju izteka pregleda lahko začela uporabljati od 1. januarja 2023.

Več:

Več informacij

Datum objave
2. februar 2022
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji