Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice23. november 2023Predstavništvo v Sloveniji

Razpis sklada za inovacije za leto 2023

Evropska komisija je danes objavila razpis za zbiranje predlogov v okviru sklada za inovacije za leto 2023 z rekordnim proračunom v višini 4 milijarde evrov, da bi podprla uvajanje inovativnih tehnologij za razogljičenje

Vrh Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo  (Foto: izrisana žarnica na fotografiji travnika)

Razpis se financira s prihodki iz sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS), pri čemer je poudarjen pomen oblikovanja cen ogljika za zeleni prehod. Komisija je v primerjavi s prejšnjim razpisom povečala skupna razpoložljiva sredstva in podvojila proračunska sredstva, namenjena projektom proizvodnje čiste tehnologije. Za okrepitev zmogljivosti industrijske proizvodnje, vodilnega položaja na področju tehnologije in odpornosti dobavne verige v Evropi je na voljo 1,4 milijarde evrov.

Predlagatelji projektov lahko zaprosijo za nepovratna sredstva v okviru petih tem z različnimi zahtevami glede proračunskih odhodkov in naložb v osnovna sredstva (CAPEX): 

  • Splošno razogljičenje (velik obseg) – 1,7 milijarde evrov je na voljo za projekte s CAPEX nad 100 milijoni evrov
  • Splošno razogljičenje (srednji obseg) – 500 milijonov evrov je na voljo za projekte s CAPEX med 20 in 100 milijoni evrov
  • Splošno razogljičenje (majhen obseg) – 200 milijonov evrov je na voljo za projekte s CAPEX med 2,5 in 20 milijoni evrov
  • Proizvodnja čiste tehnologije – 1,4 milijarde evrov je na voljo za projekte s CAPEX nad 2,5 milijona evrov, namenjene proizvodnji sestavnih delov za energijo iz obnovljivih virov, shranjevanju energije, toplotnim črpalkam in proizvodnji vodika
  • Pilotni projekti – 200 milijonov evrov je na voljo za projekte s CAPEX nad 2,5 milijona evrov, namenjene temeljitemu razogljičenju.

Projekti bodo ocenjeni na podlagi njihovega potenciala za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, stopnje inovativnosti, zrelosti, ponovljivosti in stroškovne učinkovitosti. Sklad za inovacije lahko krije do 60 % ustreznih stroškov projekta. Prijavijo se lahko projekti, ki se izvajajo v EGP, po nedavni reviziji direktive o EU ETS pa so razpisi sklada za inovacije zdaj odprti tudi za pomorski sektor, sektor cestnega prometa in stavbni sektor, poleg tehnologij v energetsko intenzivnih panogah (vključno z letalstvom), energije iz obnovljivih virov ali shranjevanja energije. 

Obetavni projekti, ki niso dovolj zreli za nepovratna sredstva ali niso izbrani za financiranje zaradi proračunskih omejitev, so lahko upravičeni do pomoči Evropske investicijske banke pri razvoju projektov.

Več:

 

Več informacij

Datum objave
23. november 2023
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji