Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice17. julij 2023Predstavništvo v Sloveniji

Slovenija predlagala spremembo načrta za okrevanje

Slovenija je Evropski komisiji predlagala spremembo načrta za okrevanje, ki vključuje dve reformi in štiri naložbe za uresničitev ciljev REPowerEU

The 'RePowerEU' banner on the front of the Berlaymont building

Slovenija je Evropski komisiji predlagala spremembo načrta za okrevanje, ki vključuje dve reformi in štiri naložbe za uresničitev ciljev REPowerEU.

Cilj reform je olajšati uvajanje energije iz obnovljivih virov, skrajšati postopke izdaje dovoljenj in spodbujati trajnostno mobilnost.

Naložbe so namenjene pospeševanju razogljičenja slovenske industrije, krepitvi njenega nacionalnega omrežja za distribucijo energije in spodbujanju trajnostne mobilnosti v javnem in zasebnem sektorju. Slovenija predlaga tudi umik nekaterih naložb iz svojega načrta, kot so prvotno predvideni ukrepi za zaščito pred poplavami.

Zahteva Slovenije za spremembo načrta temelji na potrebi po upoštevanju zelo visoke inflacije v letu 2022 in nezmožnosti izvedbe nekaterih ukrepov v prvotno predvidenem časovnem okviru zaradi objektivnih okoliščin.

Zahtevek odraža tudi popravek najvišjega zneska nepovratnih sredstev v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost za Slovenijo navzdol, in sicer z 1,8 milijarde evrov na 1,5 milijarde evrov. Popravek je del posodobitve ključa za dodelitev nepovratnih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost iz junija 2022 in odraža razmeroma boljši gospodarski rezultat države v letih 2020 in 2021, kot je bilo prvotno predvideno.

Slovenija je predlagala tudi zmanjšanje zneska posojil, s katerimi se financira njen načrt, in sicer z 0,7 milijarde evrov na 0,55 milijarde evrov, zaradi odprave nekaterih naložb, ki so bile prvotno vključene v načrt. Poleg tega je Slovenija zaprosila za prenos celotnega deleža rezerve za prilagoditev na brexit v višini 5 milijonov evrov v njen načrt za okrevanje in odpornost.

Predloženi skupni spremenjeni načrt znaša tako 2,16 milijarde evrov.

Komisija bo zdaj ocenila, ali spremenjeni načrt Slovenije izpolnjuje merila za ocenjevanje iz uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost. Če bodo ocena Komisije pozitivne, bo pripravila predlog za spremenjeni izvedbeni sklepa Sveta EU.

Več:

Več informacij

Datum objave
17. julij 2023
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji