Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice30. september 2021

Sloveniji uradni opomin Evropske komisije

Evropska komisija Slovenijo in še 18 držav članic z uradnim opominom poziva, naj upoštevajo pravila EU o odprtih podatkih in ponovni uporabi informacij javnega sektorja.

Sloveniji uradni opomin Evropske komisije

Države članice niso zagotovile vseh informacij o tem, kako se revidirana pravila EU o odprtih podatkih in ponovni uporabi informacij javnega sektorja (Direktiva (EU) 2019/1024) prenašajo v nacionalno zakonodajo.

Namen direktive o odprtih podatkih in ponovni uporabi informacij javnega sektorja, ki je bila sprejeta 20. junija 2019, je izkoristiti prednosti podatkov ter omogočiti, da bo za ponovno uporabo na voljo več obsežnega in koristnega nabora podatkov, ki nastanejo v okviru javnega sektorja.

Direktiva bo spodbudila razvoj inovativnih rešitev, kot so mobilne aplikacije, povečala preglednost z omogočanjem dostopa do raziskovalnih podatkov, ki so bili financirani iz javnih virov, ter podprla nove tehnologije, vključno z umetno inteligenco.

Države članice so morale direktivo prenesti v nacionalno zakonodajo do 17. julija letos in Komisijo obvestiti o ukrepih za prenos. Zadevne države članice imajo zdaj na voljo dva meseca za odgovor in odpravo pomanjkljivosti, ki jih je izrazila Komisija, sicer se Komisija lahko odloči, da izda obrazloženo mnenje.

Več:

 

Več informacij

Datum objave
30. september 2021