Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice27. september 2023Predstavništvo v SlovenijiPredviden čas branja: 1 min

Stanje digitalnega desetletja

Danes objavljeno prvo poročilo o stanju digitalnega desetletja je celovit pregled napredka pri uresničevanju digitalne preobrazbe za bolj digitalno suvereno, odporno in konkurenčno EU.

Evropska komisija je objavila drugi sklop razpisov za zbiranje predlogov v okviru digitalnega področja Instrumenta za povezovanje Evrope v višini 277 milijonov evrov.

Vključuje oceno uspešnosti EU pri doseganju evropskih splošnih in posamičnih ciljev za leto 2030 s poudarkom na štirih glavnih stebrih: digitalne spretnosti, digitalna infrastruktura, digitalizacija podjetij, vključno z uporabo umetne inteligence, in digitalizacija javnih storitev. Vključuje tudi spremljanje evropske deklaracije o digitalnih pravicah in načelih, ki odraža zavezanost EU zanesljivi, varni in trajnostni digitalni preobrazbi, pri kateri so v središču ljudje.

Poročilo za leto 2023, ki je prvo v nizu letnih poročil, je poziv državam članicam k skupnemu ukrepanju za odpravo sedanjih naložbenih vrzeli, pospešitev digitalne preobrazbe v Evropi in okrepitev prizadevanj za doseganje ciljev programa politike digitalnega desetletja. Program sta sprejela Evropski parlament in Svet. Veljati je začel 9. januarja 2023 ter vključuje sistem sodelovalnega upravljanja med organi EU in nacionalnimi organi.

Horizontalna priporočila in priporočila za posamezne države iz poročila za leto 2023 kažejo jasno in operativno pot naprej. Priporočila bodo podlaga za razpravo in sodelovanje med Komisijo in državami članicami o tem, kako doseči naše skupne cilje. To delo bo podprto z izvajanjem obsežnih večdržavnih projektov, vključno z novo uvedenimi konzorciji evropske digitalne infrastrukture.

Več:

Več informacij

Datum objave
27. september 2023
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji