Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice19 september 2022Predstavništvo v Sloveniji

Ukrepi za proračunsko zaščito

Evropska komisija je Svetu EU predlagala ukrepe za proračunsko zaščito v okviru uredbe o pogojenosti, da bi zaščitili proračun EU in finančne interese EU pred kršitvami načel pravne države na Madžarskem.

Read-out of the College meeting by Johannes Hahn, European Commissioner, on the protection of the EU budget in Hungary (Rule of Law Conditionality Mechanism)

Komisija je po dialogu z Madžarsko in oceni njenih predlogov za odpravo pomislekov ocenila, da tveganje za proračun v tej fazi še vedno obstaja. Zato predlaga začasno ustavitev 65 % obveznosti za tri operativne programe v okviru kohezijske politike ter prepoved sklepanja pravnih obveznosti s skladi javnega interesa za programe, ki se izvajajo z neposrednim in posrednim upravljanjem.

Svet EU mora zdaj v enem mesecu s kvalificirano večino odločiti o sprejetju ukrepov. Komisija bo medtem spremljala razmere in Svet obveščala o vseh pomembnih elementih, ki bi lahko vplivali na njeno sedanjo oceno. Madžarska se je zavezala, da bo Komisijo do 19. novembra v celoti obvestila o izpolnitvi ključnih izvedbenih ukrepov. 

Več:

Več informacij

Datum objave
19 september 2022
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji