Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice6. marec 2023Predstavništvo v Sloveniji

Zaključek pogajanj o prelomnem svetovnem sporazumu o varstvu in trajnostni rabi virov in biotske raznovrstnosti na odprtem morju

Zaključila so se pogajanja o prelomnemsvetovnem sporazumu o varstvu in trajnostni rabi virov in biotske raznovrstnosti na odprtem morju.

Svetovni sporazum o varstvu in trajnostni rabi virov in biotske raznovrstnosti na odprtem morju

Nova pogodba bo omogočila vzpostavitev obsežnih zaščitenih morskih območij na odprtem morju, ki so potrebna tudi za uresničevanje ambicioznega cilja zaščite vsaj 30 % svetovnih oceanov, h kateremu se je mednarodna skupnost zavezala decembra lani v Kunminško-montrealskem svetovnem okviru za biotsko raznovrstnost. Pogodba bo prvič zahtevala tudi oceno vpliva gospodarskih dejavnosti na biotsko raznovrstnost na odprtem morju.

Pogodba bo uradno sprejeta, ko bo končan pravni pregled v jezikih Združenih narodov. Veljati bo začela, ko jo bo ratificiralo 60 držav. EU bo podpirala ta prizadevanja in pomagala državam v razvoju, da se pripravijo na njegovo izvajanje.

Pogodba o biotski raznovrstnosti zunaj nacionalne jurisdikcije, sprejeta danes na 5. medvladni konferenci v New Yorku, je plod več kot desetletja globalnih prizadevanj za iskanje rešitev za to pomembno svetovno okoljsko vprašanje. Koalicijo ambicioznih za biotsko raznovrstnost zunaj nacionalne jurisdikcije, ki je imela pri sporazumu ključno vlogo, so vodile EU in njene države članice. V koaliciji sodeluje 52 držav, ki so se uresničevanju ambicioznih ukrepov za varstvo oceanov zavezale na najvišji politični ravni.

Več:

Več informacij

Datum objave
6. marec 2023
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji