Skip to main content
Logotip Evropske komisije
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji

Šolski avtobusi za ukrajinske otroke

Ruske bombe so poškodovale ali uničili več kot 2800 šol. Ukrajinski šolarji se morajo na različne načine prevažati po nevarnih poteh do oddaljenih lokacij šol, ki so jih vzele pod svojo streho. Komisija poziva javne in zasebne subjekte, naj pokažejo solidarnost in v prihodnjih mesecih donirajo...

Prehranska varnost

Ruska invazija na Ukrajino ogroža prehransko varnost milijonov ljudi po svetu. EU je sprejela dodatne ukrepe za ponovno vzpostavitev svetovne prehranske varnosti v okviru mednarodnega sodelovanja. Prav tako bo zagotovila humanitarno pomoč in podporo najbolj prizadetim kmetom.

Najnovejše novice

Gabriel
  • Novice

Delovni program Obzorje Evropa za obdobje 2023–2024

Komisija je danes sprejela delovni program Obzorje Evropa za obdobje 2023–24, s katerim bo namenila približno 13,5 mrd. evrov za podporo raziskovalcem in raziskovalkam ter inovatorjem in inovatorkam v Evropi pri iskanju prelomnih rešitev za okoljske, energetske, digitalne in geopolitične izzive.

Poročilo se posveča ukrepom, ki jih države članice in EU izvajajo za podporo organizacijam civilne družbe in ustanovam, kot so nacionalne institucije za človekove pravice, organi za enakost in varuhi človekovih pravic.
  • Novice

Letno poročilo o uporabi Listine EU o temeljnih pravicah

Poročilo se posveča ukrepom, ki jih države članice in EU izvajajo za podporo organizacijam civilne družbe in ustanovam, kot so nacionalne institucije za človekove pravice, organi za enakost in varuhi človekovih pravic.

Prihajajoči dogodki

Prejemaj novice

Prijavi se na naše dnevne novice in/ali tedenske napovednike dogodkov.

Publikacije

Publikacije evropskih institucij o dejavnostih in politikah Evropske unije.
European Union, 2020
Evropa okoli mene

Poišči informacijsko točko EU v svoji bližini v Sloveniji

Izpostavljamo

Za učitelje in učence

Nabor spletnih virov in pripomočkov, ki lahko pomagajo mladim pri učenju o EU in učiteljem pri poučevanju v živo in na daljavo.

Uresničevanje evropskega zelenega dogovora

Sveženj predlogov, s katerimi želimo politike EU na področju podnebja, energije, rabe zemljišč, prometa in obdavčitve pripraviti na zmanjšanje neto emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030.

Evropsko leto mladih 2022

Priložnosti za učenje, izmenjavo vizij, spoznavanje ljudi in sodelovanje v dejavnostih za mlade po vsej Evropi.

Poudarki

Odziv EU na koronavirus

Evropska komisija koordinira skupno evropsko odzivanje na izbruh koronavirusa in sprejema odločne ukrepe za blaženje posledic krize.

Miti in dejstva o EU

Preverjamo dejstva in pojasnjujemo nekaj pogostih in aktualnih vsebin, da bi odpravili napačne predstave o EU.

Vaše mnenje

Menite, da bi moralo biti določeno vprašanje v Evropski uniji urejeno drugače? Aktivirajte se!

Evropski zeleni dogovor

Evropa želi biti prva podnebno nevtralna celina, tako da bo postala moderno, z viri gospodarno gospodarstvo.